“Түүх соёлын дурсгалаа хайрлая, хамгаалья” боловсролын хөтөлбөрийг зохион байгууллаа.
2023-11-21

Жаргалант сумын ЕБ 2 дугаар сургуулийн 12 дугаар ангийн 49 хүүхдэд  “Түүх соёлын дурсгалаа хайрлая, хамгаалья” боловсролын хөтөлбөрийг зохион байгууллаа. Энэхүү үйл ажиллагааны үеэр Ховд аймгийн нутаг дэвсгэрт байгаа түүхэн дурсгалуудын талаарх мэдээ мэдээллийг танилцуулан, вирутал музейгээр хүүхэд залуучуудыг аялууллаа.

# Сэдвүүд
Уран зураг